MestPartners – nieuws

Wij willen alle (330)  investeerders van het afgelopen jaar hartelijk danken voor hun commitment naar onze innovatieve mestscheidingstechnologie. Voor 2014 gaat we weer een nieuwe investeringsronde voorbereiden en hopen u dan weer van dienst te kunnen zijn. Meer informatie volgt in de loop van het jaar op deze website.

Hartelijk dank.

Namens de directie.

update (30/12/13)

22 maatschappen volgestort

update (19/12/13) gecorrigeerde fiscale paragraaf

Wij informeren u dat de fiscale paragraaftekst (hoofdstuk 4) als opgenomen in het informatiememorandum van MestPartners is vervangen op 18/12/13.
Een nieuwe versie van het informatie memorandum van 18 december is digitaal beschikbaar via onze website of via info@mestpartners.nl.
Uw investeringsbeslissing dient derhalve gebaseerd te worden op deze versie. Indien u recent uw deelname heeft ingestuurd, ontvangt u hierover nog apart een mail.

De meest relevante wijzigingen betreffen het volgende.

1 – Paragraaf 4.2 inzake de uitgangspunten
De participatie wordt niet per definitie beschouwd als een afzonderlijke onderneming. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
2 – Paragraaf 4.3 inzake de vaststellingsovereenkomst
Bij de beschrijving van de fiscale aspecten wordt ervan uitgegaan dat aan de voorwaarden (o.a. het aantrekken van voldoende externe financiering per 31 maart 2014) die de Belastingdienst stelt aan de geldigheid van de vaststellingsovereenkomst is voldaan (de financieringsvoorwaarde).
3 – Paragraaf 4.7.6 inzake einde MVI
AquaPurga Nederland B.V. kan vanaf januari 2018 een bod doen op de MVI, omdat vanaf die datum het genoten fiscale voordeel niet kan worden teruggevorderd door de Belastingdienst.

update (13/12/13) Inschrijfdatum verlengd tot de kerst!

Wegens succes hebben we de inschrijftermijn verlengd tot 24 december. Als we uw deelnameformulier voor de kerst ontvangen, bent u verzekerd van deelname. Ontvangen we dit later dan kunnen we deelname niet meer garanderen. Uiteraard doen we ons best om de later ontvangen deelnameformulieren te verwerken. We nemen altijd contact met u op.

nieuws (09/12/13)

  • al 5 MestPartners Maatschappen volgestort

 

Investeer in duurzame technologie

Innovatie
Duurzame mestverwerking in de varkenssector is een innovatieve oplossing met voordelen voor zowel de boer, het milieu als de investeerders:

  • de boer bespaart op mesttransport
  • mest wordt bewerkt tot bruikbare reststoffen
  • investeerders ontvangen voor elke €5.000 inleg een aftrekpost van €13.412 op het belastbare inkomen
  • na het 6e jaar worden winsten als dividend uitgekeerd

Specialist in duurzame mestverwerkingsinstallaties

Bijna 500 (particuliere) investeerders zijn u in de afgelopen vier jaren voorgegaan! De mestverwerkingsinstallatie staat ook in 2014 op de milieulijst.