MestPartners – intro

Welkom bij MestPartners.

Vanaf 2010 tot en met 2013 zijn er jaarlijks participaties uitgegeven vanuit de MestPartners maatschappen. Maatschappen die ieder investeren in een mestverwerkingsinstallatie en deze (gaan) exploiteren om zodoende te voorzien in de vraag naar mestverwerkingscapaciteit.

Op dit moment vindt er geen nieuwe uitgifte van participaties plaats.